Puisi : HUPASIDING MA

Administrator Administrator

HUPASIDING MA

(by.M.Tansiswo Siagian)

Marlage-lage duhut-duhut na potpot do ahu,

na dolgi so tarhundulan,

marsaong-saong bulung hampa do ahu

na malos so dung hos ari,

marabit hasumba do ahu naung angka rigat

so tardungkapan be,

so ada parbagaon paningkati

Na margogo ijur bari do ahu,

so samjomput parbagaon dahanon manogot on daon ni siubeon na male,

marsadasada do ahu martutungkian

so ise na ra manungkoli,

lam ma manurdukhon parsalian?

Ueeee,

alogo na mangullus na so tarpahaseang,

ueeee,

mataniari na so tarelek be ho asa unang

pahirtang nian saongsaong naung mahiang?,

na so tarparar be ho laho paombun

mohop ni sidumadang ari na mangilas?

Naeng hulangkahon asa buni,

unang gabe ila disuraksurak ni deba,

giot hupasiding luhut,

unang sai tudutudu tangan ni dongan

manghorhon lea i muse,

ai so tarjomput sanjomput sinamot

Naeng hupadao asa gumanggang nian,

unang hutangihon engkel ni deba,

na manurdukhon sobuan na so tama,

gabe pabernit hinalungun paponjot roha.

Asa unang tahop tahe lea songon jaean na litok,

bau so taranggo

Naeng.....hupasiding....mandao ma jolo?

Palipi, Sitorang, Toba, 190222

Komentar
Berita Terkini